Povinné zmluvné poistenie

progress

Výpočet poistného

Týmto poistením nie je možné dojednať/uzatvoriť poistenie tahačov návesov a autobusov.
Začiatok poistenia:
Druh vozidla:
 
Poistník:
Segmentácia podľa okresu:
Počet zavinených škodových udalostí (za posledných 24 mesiacov):

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ
PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA - ŠTANDARD
Základné poistné:  
Použitie vozidla:
Ročné poistné:  
Bonus/Malus (systém zliav a prirážok zohľadnujúci bezškodový priebeh)
Áno - zohľadňuje sa.
Ročné poistné po zohľadnení faktoru bonus/malus:  

Pripoistenia
Doplnkové poistenie pre vodiča poisteného vozidla pre prípad úrazu po škodovej udalosti s poisteným vozidlom: Poistná suma Ročné poistné
10 000 € 10 €
30 000 € 10 €
10 000 € 20 €
 

Počet splátok:Celkové ročné poistné
za PZPMV
 
Splátka poistného
za poistenie PZPMV
 

Ak Vás výška poistného zaujala a máte záujem o uzatvorenie PZP cez internet, stlačte tlačidlo „pokračovať“